Radiotelefony VHF / GSM-R / FRMCS*

Radiotelefon GSM-R/VHF FXM20

 

Manipulator FCB20

 

FRB20 Moduł Radiowy GSM-R

 

Radiotelefon pociągowy / stacjonarny VHF F-747, FXM20

 

Radiotelefon GSM-R OPH-810R

 

Radiotelefon GP-360

 
Nowości

W grudniu 2023 roku wielosystemowy radiotelefon pociągowy GSM-R / VHF typu FXM20 otrzymał bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu Nr: 59 2023 0058, wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Ignacego Górę.

W maju 2022 roku świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, wydane przez UTK, uzyskały kolejne radiotelefony przenośne marki Motorola typu DP4000e wraz z odmianami DP4401e, DP4801e - przeznaczne do prowadzenia ruchu kolejowego w paśmie VHF (136-174)MHz. Tym samym ceniony model GP360 doczekał się godnego następcy w postaci serii DP4000 - zapraszamy do zakupów - nasz dział handlowy jest do Państwa dyspozycji.

Zapytania ofertowe dot. radiotelefonów przewoźnych i przenośnych dla kolejnictwa, m.in. radiotelefony pociągowe (cab radio) jednosystemowe, dwusystemowe lub wielosystemowe GSM-R i/lub VHF i/lub GSM, przenośne (ręczne) VHF lub GSM-R, rejestratory rozmów, akcesoria, - prosimy kierować do działu handlowego firmy.

W przypadku zainteresowania urządzeniami radiołączności przeznaczonymi do zabudowy na obiektach infrastruktury kolejowej, jak system radiołączności F-804/2/M, maszty i instalacje antenowe, koncentrator radiotelefoniczny, bądź radiotelefon stacjonarny F-747, itp. dostarczanymi m.in. na potrzeby kontraktów modernizacji linii kolejowych - prosimy o kontakt z działem ofertowania i realizacji kontraktów.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą.

FXM20 Wielosystemowy Radiotelefon Pociągowy GSM-R / VHF

Radiotelefon pociągowy FXM20 (Cab-Radio) został zaprojektowany jako spełniające wymogi interoperacyjności kolei modułowe urządzenie jedno- dwu- lub wielo-systemowe, przeznaczone do komunikacji głosowej oraz transmisji danych w radiowych systemach cyfrowych jak m.in.: sieci GSM-R, FRMCS*, GSM oraz w analogowych sieciach VHF oraz UHF UIC 751-3 dedykowanych dla danego kraju w tym m.in. PL, CZ, SK, HU (...), certyfikowane na zgodność z międzynarodowymi normami kolejowymi, przepisami i standardami m.in. TSI CCS, EIRENE FRS i SRS oraz regionalnymi wymaganiami Państw członkowskich UE korzystających z GSM-R, oraz Państw takich jak Polska, gdzie system GSM-R jest dopiero wdrażany a systemy analogowe nadal będą funkcjonowały na liniach wyłączonych bądź nie objętych migracją do GSM-R oraz na sieciach manewrowych.

Wykorzystywane do budowy zestawów radiotelefonów wielosystemowych moduły mogą pracować w wielu różnych konfiguracjach i zestawach, różniących się głównie specyficznym dla sieci kolejowej danego kraju modułem analogowym, językiem interfejsu i konfiguracją. Moduły analogowe VHF / UHF i cyfrowe GSM-R / GSM mogą być obsługiwane z poziomu jednego wspólnego dla wszystkich systemów manipulatora FCB20, jak i niezależnie z poziomu oddzielnych dla każdego systemu dedykowanych manipulatorów. Istnieje możliwość prostej integracji obecnie eksploatowanych zestawów radiotelefonów VHF typu F-747 i/lub GSM-R typu FXM20 obsługiwanych niezależnie z poziomu oddzielnych manipulatorów i przystosowanie ich do obsługi z poziomu wspólnego manipulatora wielosystemowego FCB20.

Wielofunkcyjny moduł radiowo - logiczny FRB20 zapewnia obsługę standardów cyfrowych GSM-R oraz ew. GSM. Moduły analogowe, oprócz łączności głosowej, zapewniają pełną obsługę specyficznych dla zastosowań kolejowych w danym kraju standardów VHF / UHF. Do obsługi funkcjonujących w Polsce pociągowych sieci analogowych VHF @150MHz (zakres częstotliwości 136-174MHz, modulacja F3E) przeznaczony jest najnowszy, analogowy moduł N/O F-747 (przebadany i certyfikowany do pracy jako zestaw radiotelefonu FXM20) zapewniający m.in. obsługę sygnałów specjalnych: ALARM (A 1r „Alarm” Radio‑Stop), selektywnego wywołania grupowego ZEW 1-3, kodów CTCSS, identyfikacji cyfrowej (numer wewnętrzny i numer funkcyjny), itd. zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz UTK. Obsługę sieci analogowych zgodnie ze standardem UIC 751-3 (UHF) pasmo 450MHz, wykorzystywanym m.in. w Republice Czeskiej, zapewnia moduł FAM10.

Urządzenia VHF/GSM-R mogą pracować m.in. jako zestawy przewoźne (pociągowe) na różnego rodzaju pojazdach kolejowych jedno i dwukabinowych. Moduły VHF mogą pracować także jako zestawy stacjonarne (również z wyniesionym manipulatorem) oraz różnego rodzaju zestawy szkoleniowe i symulatory, automatyczne testery sygnałów ALARM Radio-Stop (tzw. kukułka) i wzorzec czasu dla innych kompatybilnych radiotelefonów VHF, terminale do wysyłania/odbioru komunikatów tekstowych itp.,

Radiotelefon FXM20 jest w pełni kompatybilny (także wstecz) i współpracuje z urządzeniami VHF oraz GSM-R eksploatowanymi na sieciach kolejowych zarządzanych m.in. przez PKP PLK S.A. i innych Zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce. Zapewniona jest też obsługa systemów cyfrowych jak GSM-R oraz opcjonalnie także GSM-P (GSM Publiczne), systemów lokalizacji satelitarnej (GNSS/GPS) itp. funkcjonujących zarówno w krajowej sieci GSM-R PL jak i poza jej granicami CZ, SK, HU (...)

UWAGA!
Zgodnie z wymaganiami PKP PLK S.A. oraz UTK "Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o przeprowadzenie kontroli kompatybilności systemu radiowego - typowo przewoźnik) musi dysponować Oświadczeniem o kompatybilności systemu radiowego wraz ze wskazaniem, że ewentualne ograniczenia są zarządzane na poziomie podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe dla wszystkich  linii  kolejowych  i  odpowiadającym  im Typom  RSC,  dla których  ma  być wykazana  kompatybilność  na  podstawie  art. 23k  ustawy  o  transporcie  kolejowym w obszarze  użytkowania  pojazdu”.

Radiotelefon FXM20 spełnia wymagania EIRENE SRS 16.0.0 pkt 4.2.2.ii w zakresie odporności na zakłócenia tj. specyfikacji technicznej: ETSI TS 102 933 „Railway Telecommunications; GSM-R improved receiver parameters” (obowiązującej od 2015 roku). Zgodnie z zaleceniami UTK radiotelefony FXM20 mają też możliwość przyszłego wykorzystania w sieci GSM-R zaawansowanego adresowania zależnego od lokalizacji eLDA (enhanced Location Dependent Addressing) z wykorzystaniem dołączonego odbiornika sygnału systemu lokalizacji satelitarnej GPS / GNSS, future FRMCS* ready.

Wszystkie elementy zestawu radiotelefonu FXM20 zapewniające obsługę sieci analogowych VHF (m.in. manipulatory FCB20 oraz F-747, moduły N/O F-747 i rejestratora rozmów VR-M3, GNSS/GPS) zostały dodatkowo przebadane w konfiguracji radiotelefonu wielosystemowego GSM-R/VHF typu FXM20 (Certyfikat zgodności typu CE_21631_2_II_1_TEL_CZT_PL) i zostały dopuszczone przez Prezesa UTK (świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu Nr: 59 2023 0058 na czas nieokreślony)

Typowe wyposażenie zestawu radiotelefonu FXM20 obsługującego standardy GSM-R i VHF z poziomu jednego, wspólnego manipulatora (zestaw jednokabinowy)

Manipulator wielosystemowy FCB20
 Słuchawka z PTT
 Głośnik zewnętrzny
Moduł Radiowo - Logiczny GSM-R, eLDA, GPS, future FRMCS ready*
Moduł N/O VHF - DMR ready**
Moduł Rejestratora Rozmów
Moduł Zasilający DC/DC
Anteny GSM-R, VHF, GPS
Akcesoria i okablowanie zestawu (wg. projektu dla danego typu pojazdu)

UWAGA! Zestaw nie zawiera karty SIM niezbędnej do obsługi systemu GSM-R. Aktualnych informacji dotyczących m.in. wydawania i użytkowania kart SIM niezbędnych do funkcjonowania radiotelefonów w zarządzanej przez PKP PLK S.A. wciąż będącej w budowie sieci GSM-R PL, można szukać m.in. na stronach internetowych PKP PLK S.A. oraz Urzędu Transportu Kolejowego - także w dziale stanowiska Prezesa UTK.

Skontaktuj się z naszym działem handlowym – doradzimy i przygotujemy ofertę

*FRMCS ready - brak konieczności wymiany całego zestawu radiotelefonu po wdrożeniu FRMCS
**DMR ready - brak konieczności wymiany modułu N/O VHF po wdrożeniu DMR
 
FCB20 Wielosystemowy Manipulator (MMI)

Manipulator FCB20 przeznaczony jest głównie do montażu na różnego typu pojazdach szynowych i dwudrogowych (lokomotywy elektryczne i spalinowe, wodorowe, EZT, drezyny itp.), gdzie wymagane jest zapewnienie wielosystemowej komunikacji radiowej w co najmniej jednym z obsługiwanych standardów łączności radiowej jak m.in. GSM-R, VHF / UHF UIC 751-3 (...) z poziomu wspólnego dla wszystkich systemów radiowych manipulatora kabinowego. Zgodnie w wymogami krajowymi manipulator FCB20 został dodatkowo certyfikowany i uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji NR: PL 59 2023 0058 na czas nieokreślony wydane przez Prezesa UTK do pracy z zestawami analogowymi VHF PL i rejestratorami jako zestaw radiotelefonu FXM20.

Monochromatyczny wyświetlacz LCD wyposażony m.in. w czujniki zapewniające automatyczną regulację jasności, przełączanie trybów dzień/noc, 
Podświetlana, membranowa klawiatura alfanumeryczna z 29 przyciskami
Wydzielony przycisk do wywołań alarmowych (REC / Radio-Stop) z podświetleniem LED.
Obudowa metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny 115x290x55 [mm] IP20 lub IP54
Montaż w uniwersalnym uchwycie na pulpit - typowe wyposażenie (zestaw montażowy KD800189 P13 z KA15065) lub montaż pulpitowy / wpuszczany (wymagany zestaw montażowy KD800189 P15 z KF1251, otwór w pulpicie 125x300 [mm])*
Wyposażony w 5 oddzielnych złączy do obsługi m.in. modułów: cyfrowych FRB20 (GSM-R / GSM-P) i analogowych F-747 / FXM20 (VHF) oraz FAM10 (UHF UIC 751-3), akcesoriów: głośnika zewnętrznego, słuchawki z przyciskiem PTT i HOOK (patrz akcesoria) oraz złącze serwisowe.

*szczegóły w dokumentacji technicznej - zapraszamy projektantów do kontaktu z działem technicznym lub handlowym firmy.

FRB20 Moduł Radiowy GSM-R

Element zestawu radiotelefonu wielosystemowego FXM20 zapewniający łączność radiową według zunifikowanych, interoperacyjnych standardów sieci cyfrowej GSM-R i/lub GSM-P.

Obsługa modułów: GSM-R (Kapsch, Triorail i innych), GSM-P, GNSS/GPS, future FRMCS* ready
Obsługa systemu lokalizacji satelitarnej GNSS (GPS), enhanced Location Dependent Addressing (eLDA) zgodnie z zaleceniem UTK
Obsługa modułów rozszerzających funkcjonalność
Interfejsy: ETHERNET, RS232/485, USB, CAN, GPS, TBR, DIAG, DSD, IF OUT, GPIO, ETCS Ansaldo, Mifare, DESFire, SMA, TNC, N-50
GSM-R: Funkcje standardowe oraz dodatkowe funkcje specyficzne zgodne z EIRENE, VGCS, eMLPP, REC, ext ETCS ANSALDO, DATA, CARD, eLDA
Napięcie zasilania: 12 [VDC]
Obudowa: metalowa RACK 3U (130x225x220) [mm], IP20


*FRMCS ready - brak konieczności wymiany całego zestawu radiotelefonu po wdrożeniu FRMCS

Radiotelefon pociągowy F-747

Radiotelefon F-747 powstał na bazie wieloletnich doświadczeń konstruktorów i oczekiwań użytkowników. Zapewnia realizację wszystkich rodzajów połączeń radiowych i sygnalizacji (Radio-Stop, identyfikacji cyfrowej, selektywnych wywołań grupowych ZEW 1-3) w ramach funkcjonującej na PKP PLK S.A. sieci łączności kolejowej VHF pracującej w paśmie @150 [MHz].

Specjalna konstrukcja obudowy manipulatora umożliwia pracę w dwóch płaszczyznach, poziomej i pionowej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu obsługi i widoczności panelu frontowego. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych uchwytów możliwy jest również montaż manipulatora w pulpicie pojazdu lub kasetach typu Euro Rack 3U. Obudowa manipulatora wykonana w postaci odlewu ze stopów lekkich chroni radiotelefon przed uszkodzeniami i zapewnia długą bezawaryjną pracę nawet w najcięższych warunkach.

Radiotelefon może zostać skonfigurowany do pracy jako automatyczny tester sygnału ALARM Radio-Stop oraz Identyfikacji przesyłający dodatkowo wzorzec czasu dla innych radiotelefonów oraz inne przydatne funkcje kontrolne.


Zestaw przewoźny radiotelefonu pociągowego F-747 / FXM20 (VHF)
Moduł Manipulatora F-747 lub FCB20 - 1 szt. (2 szt. dla zabudowy dwukabinowej)
Moduł N/O F-747 / FXM20 - 1 szt.
Moduł Rejestratora Rozmów VR-M3 - 1sz. (wersja z przełącznicą dla zabudowy dwukabinowej)
Moduł zasilający DC/DC (należy podać wysokość napięcia pokładowego pojazdu - typowo 24-110 [VDC])
Akcesoria: Mikrofon z PTT dla każdego manipulatora, Uchwyty montażowe do modułów, Antena taborowa VHF, Antena GPS, Przekaźnik Radio-Stop, Komplet przewodów połączeniowych i złączy, Instrukcja obsługi

Uwaga! Programowanie i konfigurację zakupionego radiotelefonu przed wysyłką wykonujemy gratis pod warunkiem dołączenia do zamówienia informacji z listą kanałów do zaprogramowania i ew. dodatkowych wytycznych dot. konfiguracji.

Moduł manipulatora F-747
Odporna na trudne warunki eksploatacyjne aluminiowa konstrukcja obudowy
Rejestracja zdarzeń (pamięć wewnętrzna) i rozmów (moduł VR-M3)
Wydzielony duży przycisk ALARM z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkową aktywacją
Niezwykle odporna na zużycie podświetlana klawiatura alfanumeryczna
Optyczna i akustyczna sygnalizacja ważnych zdarzeń i stanu urządzenia
Wbudowany głośnik z możliwością podłączenia głośnika zewnętrznego (zabudowa pulpitowa)
Możliwość montażu pulpitowego lub w uchwycie w dowolnej pozycji
Możliwość dostosowania konfiguracji do własnych potrzeb, m.in. wł./wył.: blokady kodem PIN, sygnalizacji akustycznej odbioru/nadawania, automatycznego zwiększania głośności po odebraniu ZEW 1-3, ALARM Radio-Stop, ustawienie: jasności wyświetlacza i podświetlenia przycisków klawiatury, tonów niskich/wysokich, ustawienie indywidualnego numeru funkcyjnego i ew. blokady możliwości jego zmiany, zmiana lub wył. zwłoki chroniącej przed przypadkowym naciśnięciem przycisku ALARM (typowo 0,1s), itp.

Zamiast manipulatora F-747 może być montowany manipulator wielosystemowy FCB20 umożliwiający m.in obsługę także systemu GSM-R (po doposażeniu w moduł GSM-R FRB20)

Moduł N/O F-747 / FXM20
Zakres częstotliwości 136-174 [MHz] VHF
Praca w systemie SIMPLEX, DUOSIMPLEX
Odstęp międzykanałowy 12,5–25 [kHz]
Moc nadajnika 1-25 [W]
Czułość odbiornika 0,25µV @12 [dB] Sinad
Rodzaj emisji 16K0F3E
Sterowanie z poziomu manipulatorów: F-747 lub FCB20 lub FCB25 radiotelefonu wielosystemowego FXM20

Moduł rejestratora VR-M3
Cyfrowa rejestracja rozmów i zdarzeń
Wbudowany zegar czasu RTC
Synchronizacja czasu manipulatora
Przełącznica aktywnego manipulatora dla wersji dwukabinowej zestawu
Kanały rejestracji 1 lub 2
Interfejsy USB, ETH, RS
Sterowanie z poziomu manipulatorów: F-747 lub FCB20 lub FCB25 radiotelefonu wielosystemowego FXM20

Moduł zasilający DC/DC
Napięcie wejściowe 24–170 [VDC]
Napięcie wyjściowe 13,6 [VDC] (regulowane)
Prąd wyjściowy ciągły 12 [A], chwilowy 16 [A]

Radiotelefon typu F-747 posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego Nr U/99/0004 wydane przez UTK (dostępne do pobrania z rejestru świadectw dopuszczenia do eksploatacji prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego)

Wszystkie elementy zestawu zapewniające obsługę sieci analogowych VHF (m.in. manipulator FCB20 oraz manipulator F-747, moduł N/O F-747 / FXM20 i rejestrator rozmów VR-M3, GNSS/GPS) zostały dodatkowo przebadane w konfiguracji radiotelefonu wielosystemowego GSM-R/VHF typu FXM20 (Certyfikat zgodności typu Nr: CE_21631_2_II_1_TEL_CZT_PL) i zostały dopuszczone przez UTK (świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu NR: PL 59 2023 0058 wydane przez Prezesa UTK na czas nieokreślony)

indywidualnego numeru funkcyjnego

OPH-810R Radiotelefon ręczny GSM-R

Certyfikowany radiotelefon kolejowy SED OPH-810R do pracy w sieci GSM-R w pasmach 900/1800, obsługuje wszystkie typowe funkcje zdefiniowane dla sieci GSM-R. Posiada obudowę odporną na wstrząsy i wibracje, odporność na kurz i wodę zgodnie ze specyfikacją IP65. Wysokiej jakości 2,2” wyświetlacz czytelny w bezpośrednim świetle słonecznym.

Radiotelefony GSM-R jako składnik interoperacyjności systemu kolei są wyłączone z konieczności uzyskania świadectw dopuszczenia typu UTK wymaganego dla radiotelefonów VHF. Radiotelefon posiada stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności składnika interoperacyjności WE.

Główne funkcje
Połączenia grupowe / połączenia ogólne
Połączenie alarmowe
Numeracja funkcjonalna
Ulepszone rozwiązanie wielopoziomowego priorytetu (eMLPP)
Plan numeracji kolejowej
Możliwość podłączenia zewnętrznych akcesoriów do rozmów
Funkcja Walk Alone
Obsługa Systemów GSM-R/GSM
Wbudowany przycisk PTT
Książka telefoniczna ze specyfikacją kolejową


Specyfikacja techniczna
R-GSM 900/DCS 1800[MHz], GPRS klasa 10, klasa B, HR/FR/EFR
2.2" Wyświetlacz QVGA TFT czytelny w słońcu
Ochrona przed kurzem i wodą IP65
Odporność na upadki, wstrząsy i wibracje
Alarm pracy w pojedynkę (tryb wykrywania statycznego lub pochylenia)
Akumulator Li-Ion o pojemności 3200 [mAh], długa żywotność baterii
Wymiary 143x67x31 [mm]
Masa < 250 [g]

GP-360 Radiotelefon Ręczny VHF Motorola

Wyjątkowa wszechstronność radiotelefonu Motorola GP-360 powoduje, że jest to niezbędne urządzenie do prowadzenia wszelkiego rodzaju prac przy torach, komunikacji z dyżurnym ruchu i innymi użytkownikami linii kolejowych. Dzięki czytelnemu podświetlanemu wyświetlaczowi użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o kanale pracy i statusie urządzenia. Solidna obudowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i gwarantuje długi okres użytkowania. Pojemna bateria zapewnia długotrwałą pracę. Radiotelefon GP-360 przy tej samej mocy nadawania pozwala uzyskać dużo większe zasięgi i jakość rozmów niż inne dostępne na rynku radiotelefony ręczne z dopuszczeniem UTK innych marek. Dostępne są też radiotelefony przenośne marki Motorola z dopuszczeniem UTK typu DP4000e wraz z odmianami DP4401e, DP4801e.

Specyfikacja techniczna:
Podświetlany wyświetlacz
Liczba kanałów: 255
Zakresy częstotliwości VHF: (136–174) [MHz]
Moc nadajnika: (1-5) [W]
Odstęp międzykanałowy: (12,5/20/25) [kHz]
Klasa wodoodporności: IP54
Wymiary: (137x57,5x37,5) [mm]
Waga: 428 [g] (z akumulatorem)

W skład zestawu wchodzą:
Radiotelefon GP360
Antena - polaryzacja pionowa, zysk 2,5 [dBi]
Zaczep do paska
Akumulator
Ładowarka biurkowa
Zasilacz wtyczkowy

Dodatkowo dostępne są wszelkiego rodzaju akcesoria tj. zestawy słuchawkowe przewodowe i bezprzewodowe, akumulatory różnych pojemości, uchwyty skórzane na ramię, na pasek, ładowarki oraz inne akcesoria niezbędne do komfortowej pracy.
^ Do góry
Korzystając ze strony zgadzasz się na przechowywanie cookies