FXM20 Wielosystemowy Radiotelefon Pociągowy GSM-R / VHF

Radiotelefon pociągowy FXM20 (Cab-Radio) został zaprojektowany jako spełniające wymogi interoperacyjności kolei modułowe urządzenie jedno- dwu- lub wielo-systemowe, przeznaczone do komunikacji głosowej oraz transmisji danych w radiowych systemach cyfrowych jak m.in.: sieci GSM-R, FRMCS*, GSM oraz w analogowych sieciach VHF oraz UHF UIC 751-3 dedykowanych dla danego kraju w tym m.in. PL, CZ, SK, HU (...), certyfikowane na zgodność z międzynarodowymi normami kolejowymi, przepisami i standardami m.in. TSI CCS, EIRENE FRS i SRS oraz regionalnymi wymaganiami Państw członkowskich UE korzystających z GSM-R, oraz Państw takich jak Polska, gdzie system GSM-R jest dopiero wdrażany a systemy analogowe nadal będą funkcjonowały na liniach wyłączonych bądź nie objętych migracją do GSM-R oraz na sieciach manewrowych.

Wykorzystywane do budowy zestawów radiotelefonów wielosystemowych moduły mogą pracować w wielu różnych konfiguracjach i zestawach, różniących się głównie specyficznym dla sieci kolejowej danego kraju modułem analogowym, językiem interfejsu i konfiguracją. Moduły analogowe VHF / UHF i cyfrowe GSM-R / GSM mogą być obsługiwane z poziomu jednego wspólnego dla wszystkich systemów manipulatora FCB20, jak i niezależnie z poziomu oddzielnych dla każdego systemu dedykowanych manipulatorów. Istnieje możliwość prostej integracji obecnie eksploatowanych zestawów radiotelefonów VHF typu F-747 i/lub GSM-R typu FXM20 obsługiwanych niezależnie z poziomu oddzielnych manipulatorów i przystosowanie ich do obsługi z poziomu wspólnego manipulatora wielosystemowego FCB20.

Wielofunkcyjny moduł radiowo - logiczny FRB20 zapewnia obsługę standardów cyfrowych GSM-R oraz ew. GSM. Moduły analogowe, oprócz łączności głosowej, zapewniają pełną obsługę specyficznych dla zastosowań kolejowych w danym kraju standardów VHF / UHF. Do obsługi funkcjonujących w Polsce pociągowych sieci analogowych VHF @150MHz (zakres częstotliwości 136-174MHz, modulacja F3E) przeznaczony jest najnowszy, analogowy moduł N/O F-747 (przebadany i certyfikowany do pracy jako zestaw radiotelefonu FXM20) zapewniający m.in. obsługę sygnałów specjalnych: ALARM (A 1r „Alarm” Radio‑Stop), selektywnego wywołania grupowego ZEW 1-3, kodów CTCSS, identyfikacji cyfrowej (numer wewnętrzny i numer funkcyjny), itd. zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami i wytycznymi PKP PLK S.A. oraz UTK. Obsługę sieci analogowych zgodnie ze standardem UIC 751-3 (UHF) pasmo 450MHz, wykorzystywanym m.in. w Republice Czeskiej, zapewnia moduł FAM10.

Urządzenia VHF/GSM-R mogą pracować m.in. jako zestawy przewoźne (pociągowe) na różnego rodzaju pojazdach kolejowych jedno i dwukabinowych. Moduły VHF mogą pracować także jako zestawy stacjonarne (również z wyniesionym manipulatorem) oraz różnego rodzaju zestawy szkoleniowe i symulatory, automatyczne testery sygnałów ALARM Radio-Stop (tzw. kukułka) i wzorzec czasu dla innych kompatybilnych radiotelefonów VHF, terminale do wysyłania/odbioru komunikatów tekstowych itp.,

Radiotelefon FXM20 jest w pełni kompatybilny (także wstecz) i współpracuje z urządzeniami VHF oraz GSM-R eksploatowanymi na sieciach kolejowych zarządzanych m.in. przez PKP PLK S.A. i innych Zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce. Zapewniona jest też obsługa systemów cyfrowych jak GSM-R oraz opcjonalnie także GSM-P (GSM Publiczne), systemów lokalizacji satelitarnej (GNSS/GPS) itp. funkcjonujących zarówno w krajowej sieci GSM-R PL jak i poza jej granicami CZ, SK, HU (...)

UWAGA!
Zgodnie z wymaganiami PKP PLK S.A. oraz UTK "Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o przeprowadzenie kontroli kompatybilności systemu radiowego - typowo przewoźnik) musi dysponować Oświadczeniem o kompatybilności systemu radiowego wraz ze wskazaniem, że ewentualne ograniczenia są zarządzane na poziomie podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe dla wszystkich  linii  kolejowych  i  odpowiadającym  im Typom  RSC,  dla których  ma  być wykazana  kompatybilność  na  podstawie  art. 23k  ustawy  o  transporcie  kolejowym w obszarze  użytkowania  pojazdu”.

Radiotelefon FXM20 spełnia wymagania EIRENE SRS 16.0.0 pkt 4.2.2.ii w zakresie odporności na zakłócenia tj. specyfikacji technicznej: ETSI TS 102 933 „Railway Telecommunications; GSM-R improved receiver parameters” (obowiązującej od 2015 roku). Zgodnie z zaleceniami UTK radiotelefony FXM20 mają też możliwość przyszłego wykorzystania w sieci GSM-R zaawansowanego adresowania zależnego od lokalizacji eLDA (enhanced Location Dependent Addressing) z wykorzystaniem dołączonego odbiornika sygnału systemu lokalizacji satelitarnej GPS / GNSS, future FRMCS* ready.

Wszystkie elementy zestawu radiotelefonu FXM20 zapewniające obsługę sieci analogowych VHF (m.in. manipulatory FCB20 oraz F-747, moduły N/O F-747 i rejestratora rozmów VR-M3, GNSS/GPS) zostały dodatkowo przebadane w konfiguracji radiotelefonu wielosystemowego GSM-R/VHF typu FXM20 (Certyfikat zgodności typu CE_21631_2_II_1_TEL_CZT_PL) i zostały dopuszczone przez Prezesa UTK (świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu Nr: 59 2023 0058 na czas nieokreślony)

Typowe wyposażenie zestawu radiotelefonu FXM20 obsługującego standardy GSM-R i VHF z poziomu jednego, wspólnego manipulatora (zestaw jednokabinowy)

Manipulator wielosystemowy FCB20
 Słuchawka z PTT
 Głośnik zewnętrzny
Moduł Radiowo - Logiczny GSM-R, eLDA, GPS, future FRMCS ready*
Moduł N/O VHF - DMR ready**
Moduł Rejestratora Rozmów
Moduł Zasilający DC/DC
Anteny GSM-R, VHF, GPS
Akcesoria i okablowanie zestawu (wg. projektu dla danego typu pojazdu)

UWAGA! Zestaw nie zawiera karty SIM niezbędnej do obsługi systemu GSM-R. Aktualnych informacji dotyczących m.in. wydawania i użytkowania kart SIM niezbędnych do funkcjonowania radiotelefonów w zarządzanej przez PKP PLK S.A. wciąż będącej w budowie sieci GSM-R PL, można szukać m.in. na stronach internetowych PKP PLK S.A. oraz Urzędu Transportu Kolejowego - także w dziale stanowiska Prezesa UTK.

Skontaktuj się z naszym działem handlowym – doradzimy i przygotujemy ofertę

*FRMCS ready - brak konieczności wymiany całego zestawu radiotelefonu po wdrożeniu FRMCS
**DMR ready - brak konieczności wymiany modułu N/O VHF po wdrożeniu DMR
 
^ Do góry
Korzystając ze strony zgadzasz się na przechowywanie cookies