INFORMACJE O FIRMIE

PYRYLANDIA już od ponad ćwierć wieku produkuje i dostarcza radiotelefony oraz systemy radiołączności dla kolejnictwa. Na przestrzeni lat produkty w 100% POLSKIEJ firmy PYRYLANDIA stały się rozpoznawalną i wiodącą marką sprzętu radiołączności eksploatowanego na coraz to większej liczbie pojazdów szynowych i obiektów infrastruktury biorących udział w prowadzeniu ruchu kolejowego.

Założona na początku lat 90, przez młodych pasjonatów Bartosza Szymańskiego i Macieja Dominiaka firma od samego początku była nastawiona na kolej i radiołączność. Oryginalna nazwa firmy Pyrylandia (często mylona z Wielkopolską / Poznańską Pyrlandią i pomnikiem Pyry w Poznaniu) powiązana jest z miejscem pierwszej siedziby firmy w Warszawskiej dzielnicy Pyry tuż przy Lesie Kabackim, gdzie w latach 30 XX wieku na terenie Lasu Kabackiego wzniesiono kompleks budynków dla Sztabu Głównego Wojska Polskiego[18]. Obecnie mieszczą się tam Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego i Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1999 przy ul. Leśnej odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą pracujących tam w latach 1936–1939 matematyków-kryptologów z Referatu Niemieckiego Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego[19], którym udało się złamać szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej − Enigmy[20]. Placówka „Wicher” znajdująca się w Lesie Kabackim była również miejscem spotkania Polaków z Brytyjczykami i Francuzami w 1939, podczas którego doszło do przekazania projektów maszyn dekodujących i materiałów stworzonych przez polskich kryptologów[21].

Dostarczająca m.in. radiotelefony marki Yaesu firma Pyrylandia szybko stała się innowacyjnym przedsiębiorstwem zatrudniającym wielu specjalistów i projektantów tworzących nowe produkty i usługi m.in. dla kolei. (Zobacz archiwalny artykuł pisma Świat Radio nr 04 z 1996 roku). W nowej, większej siedzibie firmy przy ul. Bartyckiej powstały m.in. nagrywające rozmowy na dwóch kasetach magnetofonowych 90 "kultowe" rejestratory rozmów F-707 IRYS (1995 rok) oraz cyfrowe F-807 (@TRX), przewoźne i stacjonarne terminale F-705 i F-805 dla Radiowej Automatycznej Sieci Zarządzania (RASZ), radiomodemowy system przesyłania danych cyfrowych i analogowych F-706 (opisany w nr 09/96 Świat Radio), radiowy system sterowania F-709 itp. ... Wdrażaną na przełomie lat 60/70 sieć radiotelefoniczną PKP bazującą na produktach marki Radmor (pierwotnie MORS) uzupełniły i stopniowo zastąpiły wprowadzające cyfrową identyfikację radiotelefony pociągowe F-747 i pierwsze dyspozytorskie systemy radiołączności F-804 (Rada-Hel) rozwijane w kolejne generacje F-804/2 (pierwsze w Polsce Lokalne Centrum Sterowania (LCS) w Błoniu), po oferowany obecnie i powszechnie stosowany na kolei system F-804/2/M trzeciej generacji oraz wielosystemowe VHF / GSM-R / FRMCS* radiotelefony kabinowe FXM20.W dobie kryzysu, przy braku inwestycji na PKP, rozwinięto też produkty i usługi dla innych sektorów. PYRYLANDIA zaczęła funkcjonować jako operator telekomunikacyjny budując sieć trunkingową MobiNET z głównym nadajnikiem zlokalizowanym na dachu wieżowca Centrum LIM z hotelem Marriott w Warszawie. Stworzono też rozwiązania cyfrowej łączności dyspozytorskiej F-1000 dla korporacji taxi z powszechnie stosowanymi w taksówkach terminalami F-1001 i opatentowanym systemem płatności bezgotówkowych EKK wykorzystującym czytniki i karty zbliżeniowe RFID - po raz pierwszy zastosowane w rozwijającej się dynamicznie warszawskiej korporacji Sawa-Taxi.

Dopiero otwarcie rynku przewoźników kolejowych i wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało dynamicznym wzrostem inwestycji i zamówień na kolei. Podpisano wiele kontraktów na dostawę i zabudowę systemów radiołączności i radiotelefonów. Skurczona kryzysem firma mogła znowu produkować dla kolei i się rozwijać, zwiększono zatrudnienie i produkcję oraz przeniesiono siedzibę firmy (2008 rok) do większego budynku przy ul. Poprawnej 46a. W międzyczasie zostały przebadane i uzyskały bezterminowe dopuszczenia do eksploatacji na kolei, kolejne urządzenia i systemy radiołączności, w tym cyfrowy rejestrator rozmów VR-M3, czy też posiadający wszelkie wymagane w UE i Polsce badania i certyfikaty - wielosystemowy radiotelefon FXM20 - oferowany głównie przewoźnikom kolejowym do obsługi mającej zapewnić wzrost interoperacyjności kolei w Europie, cyfrowej sieci GSM-R funkcjonującej w niektórych krajach UE w tym tej budowanej od kilkunastu lat "przewidzianej do uruchomienia w 2025 roku w Polsce", obecnie najprawdopodobniej jako FRMCS (5G na kolei mające zastąpić w przestarzały już system GSM-R).Obecnie zakres oferowanych przez spółkę PYRYLANDIA usług i produktów stale się powiększa i obejmuje m.in. całość prac związanych z procesem inwestycyjnym dot. urządzeń i systemów radiołączności dla kolei, od specyfikacji wymagań, poprzez projektowanie w tym wykonanie projektów wykonawczych, obliczeń propagacji do celów projektowych, doboru i obliczeń konstrukcji masztów i instalacji antenowych w tym typu i wysokości zawieszenia anten, kierownictwo robót, zabudowę, uruchomienie, szkolenie, wykonanie dokumentacji pomontażowej i powykonawczej, odbiory, po serwis gwarancyjny i utrzymaniowy w tym całodobowe dyżury serwisowe 24/7/365, przeglądy, konserwacje oraz bezpłatne wsparcie techniczne...

Pyrylandia jest oficjalnym dystrybutorem © Tait Communications  - zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.Produkowane przez PYRYLANDIA Sp. z o.o. produkty spełniają wymagania i regulacje PKP PLK S.A. oraz UE (m.in. EIRENE FRS, SRS dla GSM-R), normy, dyrektywy i rozporządzenia, posiadają wymagane badania i certyfikaty, bezterminowe dopuszczenia do eksploatacji na kolei - świadectwa UTK (Urząd Transportu Kolejowego - dawniej GIK), certyfikaty typu oraz deklaracje zgodności z typem zgodne z najnowszą Listą Prezesa UTK, dyrektywami UE …

Obliczenia propagacji fal radiowych i planowania radiowego realizujemy z wykorzystaniem profesjonalnego, licencjonowanego oprogramowania HTZ Communications Radio network planning & modelling. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, oprogramowanie HTZ Communications zapewnia wysoką dokładność obliczeń i aktualizację bardzo istotnych w procesie planowania i symulacji map terenowych uwzględniających także jakże zmienną warstwę zagospodarowania terenu, dzięki czemu obliczenia praktycznie pokrywają się z pomiarami fizycznie wykonywanymi w terenie po zabudowie i uruchomieniu urządzeń.

W firmie funkcjonuje wdrożony w 2007 roku System Zarządzania Jakością ISO 9001 - w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń radiokomunikacyjnych. Wykorzystujemy profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie m.in. AUTOCAD 2D i 3D SolidWorksHTZ Communications, Jiira (...) oraz certyfikowany i regularnie kalibrowany sprzęt pomiarowy wiodących marek jak Willtec, Freedom, Anritsu (...). Nasi pracownicy posiadają stosowne kwalifikacje, certyfikaty, szkolenia i badania w tym BHP, uprawnienia oraz przepustki i zezwolenia uprawniające do pracy na obszarze kolejowym PKP PLK S.A. i innych zarządców infrastruktury kolejowej.

Odbiorcami naszych produktów i usług są głównie Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, Przewoźnicy Kolejowi oraz inne firmy z branży kolejowej działające na terenie Polski i UE oraz odbiorcy korzystający z rozwiązań profesjonalnej łączności radiowej. Aktualne referencje dostępne na życzenie.
© Tait Communications
^ Do góry
Korzystając ze strony zgadzasz się na przechowywanie cookies