PROPAGACJA I PROJEKTOWANIE

Oferujemy pełne wsparcie techniczne i projektowe w zakresie budowy bądź modernizacji urządzeń i systemów radiołączności dla kolejnictwa, wykonujemy wszelkie niezbędne w procesach przygotowania i realizacji inwestycji, opracowania i projekty, także w zakresie niezbędnych do wykonania badań propagacji i planowania radiowego, pomiarów, obliczeń, doboru typu i wysokości zawieszenia anten, powiązanych z nimi instalacji odgromowych i antenowych, konstrukcji wsporczych, wież i masztów z obliczeniami konstrukcji i fundamentów włącznie (...). Zapewniamy bezpłatne wsparcie techniczne, materiały i szkolenia dla projektantów urządzeń i systemów radiołączności.

Obliczenia propagacji fal radiowych (planowania radiowego) realizujemy z wykorzystaniem profesjonalnego, licencjonowanego oprogramowania HTZ Communications Radio network planning & modelling. W przeciwieństwie do innych, (często typowo amatorskich narzędzi jak np. Radio Mobile), oprogramowanie HTZ Communications zapewnia bardzo wysoką dokładność obliczeń i aktualizację bardzo istotnych w procesie planowania i symulacji map terenowych uwzględniających także jakże zmienną warstwę zagospodarowania terenu, dzięki czemu obliczenia wykonane przy użyciu narzędzi HTZ Communications praktycznie 1:1 pokrywają się z pomiarami fizycznie wykonywanymi w terenie po zabudowie i uruchomieniu urządzeń.

Wykonujemy również fizyczne pomiary propagacji fal radiowych (pokrycia radiowego VHF danej linii kolejowej) w terenie (przejazd drezyną), a także innych parametrów związanych z urządzeniami radiokomunikacyjnymi i instalacjami antenowymi jak m.in. faza i moc sygnału, dewiacja, czułość, poziom blokady szumów, częstotliwość fali nośnej, analiza widma, transmisja i stratność kabla, pomiar pełnej macierzy parametrów S, pomiary reflektometryczne, współczynnik fali stojącej (VSWR), a także pomiary uziemienia masztów i instalacji odgromowych i innych parametrów niezbędnych np. do uzyskania / aktualizacji pozwolenia radiowego RRL, czy też wsadu i obliczeń m.in. równoważnej, zastępczej mocy promieniowanej izotropowo EIRP dla danej instalacji antenowej radiotelefonu / stacji bazowej do ew. Raportu Oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko, bądź decyzji o braku konieczności jego opracowywania. Zgodnie z art. 122a. Dz.U.2022.2556 obowiązek wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sporządzenia Raportu Oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko (m.in.: Dz.U.2023.1094) powstaje, gdy równoważna moc promieniowania izotropowego (EIRP) przekracza graniczne 15Wdbi (41,76dBm).

Pomiary wykonujemy z wykorzystaniem certyfikowanych/homologowanych i regularnie kalibrowanych, profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Opracowanie wykonanych pomiarów zawiera m.in.: opis oraz wykresy wartości mierzonego sygnału radiowego w funkcji odległości (położenia) od nadajnika sygnału mierzonego (stacji bazowej SZS / radiotelefonu).

Zgodnie z wymaganiami PKP PLK S.A. minimalna wartość poziomu sygnału zmierzonego powinna wynosić -108dBm dla 95% czasu i przestrzeni na wysokości maksymalnie 4 m nad poziomem toru (wysokość pojazdu), z zastrzeżeniem, że zostanie zapewniona możliwość prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem urządzeń radiołączności, w przypadku powstania przerwy w łączności przewodowej, zgodnie z § 27 „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1”.


Zapytania prosimy kierować na adresy e-mail biura oraz działu ofertowania i realizacji kontraktów.
Art. 122a.

^ Do góry
Korzystając ze strony zgadzasz się na przechowywanie cookies