Piątek, 3 grudnia 2021 English o nas galeria kontakt pliki mapa strony strona główna
Strona główna / Home page kontakt
Radiotelefony i akcesoria Radiotelefony dla kolejnictwa Systemy dyspozytorskie Sieć trankingowa MOBINET Serwis

F-804/2/M - System Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi

Podstawowa funkcjonalność Systemu

System umożliwia Dyspozytorom i Dyżurnym realizację m.in. połączeń głosowych, wyświetlanie identyfikacji radiotelefonu, wizualizację, sygnalizację i rejestrację rozmów i zdarzeń systemu, wysyłanie/odbieranie sygnału Alarm (Radio Stop), selektywnego wywołania grupowego (ZEW1, ZEW2, ZEW3), pomiędzy pociągami, służbami drogowymi, utrzymania ruchu i służbami manewrowymi na kanałach pociągowych, ratunkowych, manewrowych, drogowych i utrzymania. W kanale cyfrowym może być realizowana w tym samym czasie łączność pomiędzy innymi elementami systemu i urządzeniami.

Konstrukcja systemu oraz zastosowana technologia zapewniają Dyżurnemu lub Dyspozytorowi w LCS bezpośrednią dwustronną łączność radiotelefoniczną z uprawnionymi użytkownikami stacji ruchomych (przewoźnych i noszonych) znajdujących się na całej długości objętego sterowaniem obszaru linii kolejowych.

System zapewnia realizację następujących głównych funkcji:

1. Nadawanie i odbiór sygnałów audio:
 • możliwość realizacji bezpośredniej, ciągłej i pewnej dwustronnej łączności radiowej na całej długości nadzorowanego odcinka linii w relacji Dyspozytor LCS - użytkownicy stacji ruchomych i stacjonarnych znajdujących się w zasięgu radiowym stacji bazowych systemu;
 • łączność interkomowa pomiędzy stacjami bazowymi (głównie dla potrzeb serwisu i konserwatorów);
2. Obsługę sygnałów specjalnych i alarmowych:
 • nadawanie i odbiór sygnałów selektywnego wywołania Zew1, Zew3,
 • realizacja funkcji Radio-Stop (odbiór i nadawanie sygnału ALRAM),
3. Obsługę systemu z poziomu oprogramowania na PC wraz z jego wizualizacją:
 • pełna zdalna kontrola sterowanych obiektów,
 • adresowanie stacji bazowych wybranych do nadawania,
 • automatyczny odbiór i wybranie do nadawania kanału na którym nastąpiło wywołanie,
 • zmianę kanału radiowego,
 • identyfikację stanów pracy urządzeń systemu,
 • obsługę funkcji autoryzacji dostępu użytkowników do systemu,
 • automatyczną identyfikację rozmówcy po nawiązaniu łączności (dla abonentów stacjonarnych i ruchomych wyposażonych w sprzęt z identyfikacją wyświetlanie numeru abonenta w obszarze ikony danej podstacji, dla pozostałych abonentów wskazanie aktywnej translacji),
 • wizualizację oraz sygnalizację optyczną i dźwiękową stanów systemu,
 • możliwość dostosowania parametrów obrazu i dźwięku do własnych upodobań,
 • wydawanie poleceń do systemu,
 • nadawanie i odbiór sygnału ALRARM (Radio-Stop) - sygnalizowany priorytetowo w sposób optyczny i akustyczny,
 • nadawanie i odbiór sygnałów Zew1, Zew3,
 • zdalne przełączanie w tryb pracy lokalnej,
 • kontrolę nad konfiguracją sieci i urządzeń (funkcja zarezerwowana dla serwisu),
 • praca stacji bazowej jako koncentratora z możliwością obsługi kilkudziesięciu kanałów.
 • prosta, intuicyjna obsługa.
4. Centralną rejestrację i odtworzenie w LCS sygnałów, rozmów i zdarzeń:
 • odsłuch, kopiowanie i archiwizacja nagrań bez przerywania procesu rejestracji bieżących sygnałów;
 • zabezpieczenie zarejestrowanych rozmów i sygnałów przed utratą bądź zfałszowaniem,
 • autoryzowany dostęp do rejestratora i archiwum zdarzeń i rozmów - zabezpieczenie programowe: użytkownik + hasło i mechaniczne kluczykiem,
 • możliwość zdalnego, autoryzowanego, wielopoziomowego dostępu do rejestratora (odtwarzanie zarejestrowanych nagrań, konfiguracja itp.) - wymagana instalacja dedykowanej aplikacji na zdalnym komputerze z dostępem do rejestratora lub sieci lokalnej systemu radiołączności F-804/2/M,
 • synchronizację czasu urządzeń z centralnym serwerem czasu rzeczywistego LCS, ewentualnie w oparciu o sygnał GPS lub DCF.
5. Możliwość zmiany pracy stacji bazowych z trybu dyspozytorskiego w tryb lokalny:
 • zdalnie z poziomu aplikacji sterującej obsługiwanej przez Dyżurnego w LCS,
 • lokalnie z poziomu manipulatora - jeśli Dyżurny z poziomu aplikacji sterującej zezwoli na ręczne przełączenie danej stacji w tryb pracy lokalnej,
 • automatycznie - w przypadku uszkodzenia łączy transmisyjnych lub samego systemu.
6. Automatyczne testowanie i autodiagnostykę urządzeń systemu:
 • automatyczne przełączanie systemu na łącza awaryjne po uszkodzeniu łącza podstawowego,
 • sygnalizację stanu linii transmisyjnych i automatyczny test linii,
 • wymiana informacji z centrum utrzymania i diagnostyki (CUiD),
 • możliwość zdalnej obsługi serwisowej (wymagane łącze internetowe),
 • automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne po zaniku źródła napięcia zasilania podstawowego.
7. Możliwość integracji z innymi modułami
 • nadawczo-odbiorczymi GSM-R;
 • nadawczo-odbiorczymi GSM/GPRS;
 • zdalne stanowisko dyspozytorskie (podgląd i/lub wydawanie poleceń do systemu).

Poza Systemami Radiołączności Pyrylandia Sp. z o.o. dostarcza także odpowiednio oprogramowane radiotelefony noszone, stacjonarne oraz pociągowe.


 © Copyright Pyrylandia 2005-2021 » »  » [ 921875 ] unikalnych odwiedzin Ostatnia aktualizacja: 11.10.2012 
 
Korzystając z zasobów naszej strony, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę.